Utloppsledning – Boden Laxodling

Utläggning av 800 mm utloppsledning till Hedens laxodlings nybyggda hall.
Slutkund: Vattenfall