Kabel Strömsund

Förläggning av elkabel över strömsvattudal.
Kund: One Nordic